Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:131510 kpl

Kelan korvaus

Hammashoito ja korvaukset

Saat korvausta yksityishammaslääkärin antamasta suun ja hampaiden hoidosta sekä suuhygienistin suorittamasta tutkimuksesta ja hoidosta yksityishammaslääkärin määräämänä. Lisäksi saat korvausta hammaslääkärin määräämistä radiologisista ja laboratoriotutkimuksista. Kela korvaa myös hammashoitoon liittyviä lääkekuluja ja matkoja.

Korvausta ei saa

  • julkisen terveydenhuollon kustannuksista
  • proteettisista toimenpiteistä, kuten irtoproteeseista, hammaskruunuista, 
    -silloista tai -implanteista tai niiden korjauksista*
  • hammasteknisestä työstä*
  • oikomishoidosta (paitsi erityisin perustein)
  • ajalta, jolloin olet hoidossa julkisessa sairaalassa tai laitoksessa.

* Poikkeuksena rintamaveteraanit ja miinanraivaajat.

Paljonko korvausta?

Yksityisen hammaslääkärin palkkioista Kela korvaa 60 % enintään korvaustaksan mukaisesta määrästä. Suun ja hampaiden tutkimus korvataan vain kerran kalenterivuodessa.

Hammaslääkärin määräämistä radiologisista ja laboratoriotutkimuksista korvaus on 75 % enintään korvaustaksan mukaisesta määrästä 13,46 euron omavastuun ylittävältä osalta. Samalla kertaa määrätyistä tutkimuksista peritään vain yksi omavastuu.

Suuhygienistin palkkiosta korvaus on euromääräinen vahvistetun taksan mukaan. Jos peritty palkkio on pienempi kuin korvaustaksa, korvataan perityn palkkion määrä. Yksityisen hammaslääkärin määräys suuhygienistin hoitoon on voimassa kaksi vuotta. Suuhygienistin tekemän suun terveystarkastuksen kustannuksia korvataan kerran kalenterivuodessa.